desktop version →
Ivermectine
Visa CardMaster Card

Ivermectine en Covid-19 in Belgie

Ivermectine is het parasietengeneesmiddel voor wiens ontdekking wetenschappers William Campbell en Satoshi Omura in 2015 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde kregen. Ivermectine Nederland en het coronavirus liggen tegenwoordig op ieders lippen, maar het onderzoek begon midden jaren zeventig, toen niets een toekomstige pandemie voorspelde. Ze werden uitgevoerd in Japan, in het Kitasato Instituut in Tokio, als onderdeel van een zoektocht naar effectieve en veilige anti-helminthica. Een ongebruikelijke stam van Streptomyces bacteriën werd hier ontdekt. De producten van hun vitale activiteit zijn destructief gebleken voor vele nematoden, alsook voor mijten en insecten, met inbegrip van de larvale vormen. Het nieuwe medicijn heet avermectine.

Het geneesmiddel ivermectine is een synthetisch analoog dat veiliger en doeltreffender is. Het is absoluut veilig voor mensen omdat het inwerkt op glutamaat-afhankelijke -Cl-ion-kanalen, die bijna niet voorkomen bij warmbloedige dieren. Dit geneesmiddel heeft geholpen het probleem van de verspreiding van onchocerciasis in West- en Centraal-Afrika en Latijns-Amerika op te lossen. Sinds 1987 zijn meer dan 3,7 miljard doses uitgedeeld in het kader van volksgezondheidscampagnes. Het wordt ook veel gebruikt voor de behandeling van intestinale strongyloidiasis, elephantiasis, andere wormbesmettingen, schurft, pediculose, rosacea, demodecose. Het geneesmiddel heeft zijn toepassing gevonden in de diergeneeskunde en zelfs in de landbouw om plantenplagen te bestrijden.   

Sinds 2012 beginnen talrijke in vitro en in vivo studies sterke antivirale effecten te melden. Van Ivermectine is aangetoond dat het de replicatie van vele virussen onderdrukt, waaronder West-Nijl, Zika, Dengue, influenza en HIV. Het is bijzonder doeltreffend tegen RNA-virussen, waaronder SARS-CoV-2. Daarom kwam het bij het uitbreken van de pandemie onmiddellijk op de lijst van meest veelbelovende geneesmiddelen te staan.

Achtergrond en veiligheid van het gebruik van ivermectine

Ivermectine is een door de FDA goedgekeurd antiparasitair geneesmiddel. Het staat op de WHO-lijst van essentiële geneesmiddelen en wordt al bijna 40 jaar wereldwijd op grote schaal gebruikt. Tot 2008 waren ongeveer 2.000 miljoen tabletten toegediend aan 68 miljoen patiënten in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen. In 2009 beschouwde de WHO de therapie van het geneesmiddel als een "triomf" in de behandeling van parasitaire infecties.

Het is zeker geen experimenteel medicijn. Het geneesmiddel wordt op grote schaal gebruikt bij de behandeling van mensen, is bewezen doeltreffend en veilig, en is zelfs in de armste regio's overal verkrijgbaar. Een groot pluspunt is het hoge veiligheidsprofiel. Het geneesmiddel wordt zeer goed verdragen in de standaarddosis van 200 mcg/kg en er zijn geen bijwerkingen gemeld, zelfs niet bij een dubbele dosis. Meer gebruikservaring en een uiterst lage toxiciteit bevestigen de veiligheid van het geneesmiddel.

Talrijke studies melden een lage incidentie van bijwerkingen, waarvan de meeste mild en tijdelijk zijn en zonder medisch ingrijpen kunnen worden opgelost. Bij de behandeling van helminth-infecties houden de bijwerkingen grotendeels verband met de reactie van het lichaam op de dood en afbraak van de parasieten.  Vaak gaat het om jeuk, uitslag, vergrote lymfeklieren, gewrichtspijn, koorts en hoofdpijn. Als u ivermectine gebruikt tegen Covid-19, zullen deze effecten niet optreden.   

Ivermectine voor de preventie van COVID-19

Uit verschillende studies, zowel recente als eerdere, is gebleken dat Ivermectine een breed spectrum van antivirale activiteit heeft, vooral tegen RNA-virussen, waaronder COVID-19.  Studies hebben aangetoond dat Ivermectine het transport van virale eiwitten binnen de celkernen kan verstoren, waardoor de replicatie van het virus wordt verstoord en het kwetsbaarder wordt voor het immuunsysteem van de gastheer.   

Talrijke computersimulatiestudies hebben aangetoond dat ivermectine een van de krachtigste bindingskrachten heeft op het SARS-CoV-2 spike-eiwit. Het bindt niet alleen, maar neutraliseert het ook, waardoor het virus zich niet kan binden aan en binnendringen in het celmembraan. Dit mechanisme lijkt op de werking van de menselijke immuniteit, vooral gevormd door vaccinatie met Pfizer en Moderna, waarvan de werking gericht is op de productie van antilichamen tegen de spike-eiwitten.

Ivermectine helpt voorkomen dat de ziekteverwekker de cellen binnendringt door de pieken te neutraliseren, of door te voorkomen dat ze zich binden aan de siaalzuurreceptoren, die rechtstreeks betrokken zijn bij het creëren van de "doorgang".  Als de virale belasting te hoog is en SARS-CoV-2 er toch in slaagt de afweer van de cel te overwinnen, voorkomt het de hemagglutinatie. Dit is het proces waarbij rode bloedcellen aan elkaar kleven en neerslaan, wat enkele van de ergste gevolgen van de ziekte veroorzaakt en de prognose aanzienlijk verslechtert.

Veiligheid van ivermectine in hoge doses

Standaarddoses van het geneesmiddel (0,2 mg/kg gedurende 1-2 dagen) hebben een bijna ongekend veiligheidsprofiel onder de geneesmiddelen, zoals blijkt uit de volgende gegevens:

 • WHO-richtsnoeren over schurft: "de meeste bijwerkingen zijn gering en van voorbijgaande aard".
 • Professor Jacques Descot, toxicoloog en veiligheidsexpert: "ernstige bijwerkingen zijn onmiskenbaar en uiterst zeldzaam".
 • LiverTox database: niet beschouwd als giftig voor de lever.
 • Nephrotox database - Niet beschouwd als giftig voor de nieren.
 • PneumoTox: Wordt niet beschouwd als giftig voor de longen.

Het gebruik van hoge doses was vóór de COVID-19-pandemie niet haalbaar. Hoewel er studies zijn die bevestigen dat zelfs tweemaal de aanbevolen dosering niet tot onaangename gevolgen leidt.

Ivermectine en coronavirus is een relatief nieuw onderwerp, maar alle bestaande studies bevestigen de veiligheid ervan, hoewel hogere doses en een langere behandelingsduur nodig zijn. Er is een doseringsafhankelijkheid van de werkzaamheid en er zijn nu optimale behandelingsaanbevelingen ontwikkeld. De nieuwste en kwalitatief beste studies tonen een breed veiligheidsprofiel aan van het geneesmiddel bij de behandeling van COVID-19:

 • Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar ivermectine in COVID-19 met 0,6 mg/kg gedurende 5 dagen meldde geen verschil in bijwerkingen ten opzichte van lagere doses.
 • Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek waarbij de deelnemers in twee groepen werden verdeeld - 1,2 mg/kg gedurende 5 dagen, 0,6 mg/kg gedurende 5 dagen. Er werden geen verschillen in bijwerkingen gevonden.
 • Volgens een rapport van de Argentijnse minister van Volksgezondheid over 3000 patiënten in La Pampa die 5 dagen lang dagelijks 0,6 mg/kg ivermectine kregen, waren er geen bijwerkingen en werd de leverfunctie niet aangetast.
 • In studies ter voorkoming van de verspreiding van malaria met ivermectine kregen de patiënten het geneesmiddel in doses van 0,3, 0,6 en 1,2 mg/kg per dag gedurende 7 dagen. Het geneesmiddel werd goed verdragen. In een ander vergelijkbaar onderzoek werd dezelfde dosering gedurende 3 dagen toegediend en er werden geen verschillen in bijwerkingen gevonden in relatie tot de dosering, noch bijwerkingen van de therapie.
 • Uit het verslag van een groep gezonde patiënten, die in dezelfde studie tweemaal of driemaal per week 2 tot 4 maal de dosis kregen, of 10 maal per keer, blijkt dat het geneesmiddel in het algemeen zeer goed wordt verdragen, zelfs bij deze buitensporige dosis.  

Een systematische review en analyse van hoge doses ivermectine liet geen verschil in bijwerkingen zien tussen 0,4 mg/kg en 0,8 mg/kg. Begin 2021 werd een gedetailleerd overzicht van 350 artikelen door de bekende Franse toxicoloog Jacques Descot gepresenteerd. Daarin stelt de auteur dat hij op basis van alle geanalyseerde gegevens kan stellen dat het geneesmiddel niet rechtstreeks een te hoog sterftecijfer heeft veroorzaakt. Beweringen, in het verleden of nu, dat het geneesmiddel patiënten kan doden zijn misleidend omdat zij gebruik maken van verouderde gegevens en geen gebruik maken van actuele medische informatie die in de afgelopen decennia is verzameld.

Tijdens het gebruik van ivermectine tegen coronavirus, en veel eerder bij het wijdverbreide gebruik ervan tegen tropische filariasis, zijn zeer weinig gevallen van accidentele overdosering bij mensen gemeld, ondanks het feit dat het geneesmiddel op zeer grote schaal wordt gebruikt in de geneeskunde en de diergeneeskunde. Matige neurotoxische verschijnselen zijn mogelijk, maar worden meestal gekenmerkt door snel herstel.

Dosering van ivermectine bij COVID-19 profylaxe

Wanneer de epidemiologische situatie verslechtert en het risico van besmetting sterk toeneemt, kan ivermectine tegen Covid-19 profylactisch worden ingenomen. De standaardaanbeveling is twee keer per week 0,2 mg/kg per keer (na de maaltijd of bij het eten) totdat de kans op infectie is afgenomen.

Na contact met een persoon met coronavirusinfectie moet zo snel mogelijk 0,4 mg/kg per keer (na de maaltijd of bij het eten) worden ingenomen en na 48 uur in dezelfde dosering worden herhaald.

Om het risico op infectie te verminderen kunnen antiseptische keelspoelingen, vitamine D3 en C en zink, quercetine en melatonine voor het slapen gaan worden ingenomen. Het innemen van zwarte komijnzaad helpt.

Ivermectine behandelingsrapport

Tijdens de pandemie is veel informatie verzameld over het gebruik van ivermectine bij de bestrijding van het coronavirus. De meest indrukwekkende zijn:

 •  Longarts Johnny Tavárez Chaplain (Puerto Plata, Dominicaanse Republiek), een specialist met 30 jaar ervaring, deelde in een interview met de media zijn succesvolle ervaring met het gebruik van Ivermectine voor de behandeling van patiënten met COVID-19 (15,16). De kuur bestaat uit het innemen van 2 tabletten van 6 mg (12 mg) per dag gedurende 2 dagen. Bij een lichaamsgewicht van meer dan 80 kg bedraagt de dosis 3 tabletten van 6 mg (18 mg) per dag. Het geneesmiddel dat in de beginfase van de ziekte wordt toegediend, is zeer doeltreffend en in de meeste gevallen zijn de symptomen van de ziekte na 24 uur volledig verdwenen. Zelfs met meer dan 50% van de longen aangetast, reageerden de patiënten goed op de therapie. Niemand heeft complicaties of sterfgevallen gehad. Op 28 april 2020 waren 247 mensen behandeld met Ivermectine, allemaal met gunstig resultaat.
 •  Er werd een internationale observationele studie uitgevoerd met gegevens over patiënten die tussen 1 januari en 31 maart 2020 met COVID-19 werden gediagnosticeerd, verkregen uit een interagency health messaging database die voldoet aan de FDA-gegevensverzamelingseisen. De studie werd uitgevoerd in 169 ziekenhuizen over de hele wereld. Vierenzeventig mensen met COVID19 die met Ivermectine werden behandeld en 704 controlepatiënten werden geïncludeerd. Van de 704 deelnemers die Ivermectine kregen, was 64,1% afkomstig uit Noord-Amerikaanse ziekenhuizen, 17,0% uit Europese ziekenhuizen, 8,7% uit Aziatische ziekenhuizen, 5,1% uit Afrika, 5,0% uit Zuid-Amerika en 0,1% uit Australië. De selectie was gebaseerd op leeftijd, geslacht, ras of etniciteit, comorbiditeiten en ernstscores (scores op de SOFA-schaal). De gemiddelde leeftijd was 53,7 (±17 jaar). De gemiddelde dosis Ivermectine bedroeg 150 µg/kg. Uit de resultaten van de studie blijkt dat onder de patiënten die EVI nodig hadden, het sterftecijfer significant lager was in de Ivermectinegroep (7,3% vs 21,3%) en het algemene sterftecijfer was ook lager in dezelfde groep (1,4% vs 8,5%). Bovendien kregen allen een dosis van 150 µg/kg, wat lager was dan de standaarddosis van 200 µg/kg.

Opmerkingen van specialisten over Ivermectine

Ivermectine en Covid-19 is niet het gemakkelijkste onderwerp om vandaag te bespreken, maar er zijn deskundigen die bereid zijn doeltreffende behandelings- en preventiemethoden te verdedigen.  

Dr Kayleigh Wagstaff (Australië): "We hebben ontdekt dat een enkele dosis ivermectine binnen 48 uur alle virale RNA uit het lichaam kan verwijderen."

Dr. Pierre Corey (USA): "Ivermectine en onderdelen van het I-Mask+ protocol zouden honderdduizenden mensen over de hele wereld kunnen redden die niet hoeven te sterven terwijl ze wachten op een wijdverspreide distributie van vaccins."

Dr. Verginia Tsanova, Medisch Centrum Stajkov (Bulgarije): "Ivermectine laat uitzonderlijk goede resultaten zien wanneer het in het vroegste stadium wordt ingenomen, zelfs wanneer contact met een persoon die de infectie heeft wordt vermoed, en wanneer de eerste symptomen van de ziekte in de eerste 24-48 uur verschijnen, tot 96 uur."

Jean-Jacques Reiter, longarts, Broward Health Medical Centre (USA): "Ivermectine is effectief in de vroege stadia van de ziekte, in de latere stadia van de ziekte, bij preventie. Het is veilig, goedkoop en overal verkrijgbaar. Het kan worden gebruikt als een maatregel van de Wereldgezondheidsorganisatie.

mobile version →